Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật dữ liệu (Security Policy)Chính sách bảo mật này là một phần không tách rời của Điều khoản dịch vụ được đồng ý giữa Bạn và zBackup về việc sử dụng dịch vụ zBackup. Thông qua việc đăng ký, cài đặt và sử dụng dịch vụ zBackup, Chúng tôi hiểu rằng Bạn hoàn toàn đồng ý với các điều khoản được mô tả trong “Chính sách bảo mật dữ liệu” này.

zBackup cam kết độ bảo mật dữ liệu của Bạn và lưu trữ trong môi trường đảm bảo cả về cơ chế vật lý lẫn điện tử.

BẢO MẬT TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN

Dữ liệu sao lưu của Bạn được mã hóa bằng phương thức 256-bit AES (hoặc DES, Twofish tùy theo lựa chọn của Bạn khi thiết lập cấu hình) trước khi gửi về Data Center zBackup qua đường truyền Internet được mã hóa SSL 128-bit. Khóa mã hóa dữ liệu được cung cấp bởi Bạn khi cấu hình tính năng mã hóa trong phần mềm sao lưu..

BẢO MẬT LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Sau khi gửi về hệ thống zBackup, dữ liệu của Bạn được lưu trữ ở tình trạng mã hóa 256-bit AES (hoặc DES, Twofish tùy theo lựa chọn của Bạn khi thiết lập cấu hình). Nội dung của dữ liệu chỉ có thể được truy cập khi Bạn cung cấp Khóa giải mã (cũng chính là Khóa mã hóa Bạn đã nhập vào phần mềm khi cấu hình tính năng mã hóa). Bạn là người duy nhất biết Khóa giải mã. Do đó, Bạn phải ghi nhớ Khóa giải mã cẩn thận. Bởi nếu Bạn quên Khóa giải mã, Bạn sẽ không thể phục hồi dữ liệu.

BẢO MẬT HỆ THỐNG MẠNG

Hệ thống của zBackup đặt tại các Data Center sử dụng các thiết bị bảo mật mạng chuyên dụng và sự hỗ trợ từ các chuyên gia bảo mật mạng của bên thứ ba để định kỳ kiểm tra tính an toàn của hệ thống mạng tại Data Center của các nhà cung cấp được zBackup đặt thiết bị nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ xâm nhập và tấn công mạng để đảm bảo dữ liệu của Bạn được lưu trữ trong tình trạng bảo mật.

BẢO MẬT TRUY CẬP TÀI KHOẢN

Thông tin cấu hình và Dữ liệu sao lưu của Bạn có thể được truy cập và thay đổi bằng cách cung cấp Tài khoản đăng nhập (bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu) và Khóa giải mã khi sử dụng một trong hai công cụ: (1) Web-console tại địa chỉ https://sv.zbackup.vn, (2) Phần mềm sao lưu zBackup OBM / zBackup ACB. Mặc dù zBackup sẽ nỗ lực hết sức để lưu trữ Thông tin cấu hình và Dữ liệu sao lưu của Bạn trong môi trường bảo mật để ngăn chặn truy cập của người không có thẩm quyền, Chúng tôi không thể đảm bảo việc bảo mật dữ liệu được truy cập bằng Tài khoản đăng nhập và Khóa giải mã hợp lệ của Bạn. Do đó, Bạn có trách nhiệm bảo vệ Tài khoản đăng nhập và Khóa giải mã của mình một cách cẩn thận.

THAY ĐỔI & LIÊN HỆ

Cập nhật hoặc loại bỏ thông tin: Bạn có thể cập nhật hoặc loại bỏ thông tin của Bạn bằng cách gửi yêu cầu về cho chúng tôi qua địa chỉ email support@zbackup.vn.

Các thay đổi với chính sách: zBackup có thể thay đổi Chính sách bảo mật dữ liệu này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, thay đổi hoặc loại bỏ một phần nội dung mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, nếu các quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, zBackup sẽ cố gắng thông báo cho Bạn qua email bạn đã cung cấp hoặc trên trang chủ.

Thông tin liên hệ: Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật dữ liệu” này. Nếu Bạn có những thắc mắc liên quan, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email support@zbackup.vn.