Chính sách riêng tư

Chính sách quyền riêng tư (Privacy Policy)Chính sách quyền riêng tư này là một phần không tách rời của Điều khoản dịch vụ được đồng ý giữa Bạn và zBackup. Thông qua việc đăng ký, cài đặt và sử dụng dịch vụ zBackup, Chúng tôi hiểu rằng Bạn hoàn toàn đồng ý với các điều khoản được mô tả trong “Chính sách quyền riêng tư” này.

Trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ zBackup của Bạn, zBackup thu thập các thông tin cá nhân của Bạn liên quan đến dịch vụ bao gồm: Họ tên (Tên công ty/ tổ chức), Địa chỉ, Điện thoại, Email, Số fax, Chức vụ. Việc thu thập các thông tin này chỉ phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ cho Bạn.

THU THẬP THÔNG TIN

Sử dụng cookie: Khi Bạn truy cập website www.zbackup.vn, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin cơ bản từ máy tính của Bạn như Địa chỉ IP, Loại trình duyệt,… Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin này nhằm các mục đích liên quan đến việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi không sử dụng các thông tin này vào việc theo dõi hành động của Bạn.

Thông tin do Bạn cung cấp: Trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ zBackup, có thể Bạn được yêu cầu cung cấp một số thông tin như Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Email và một số thông tin khác có liên quan. Cũng có thể Bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua việc điện thoại, gửi email, gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi.

Dịch vụ sao lưu: Khi sao lưu / phục hồi dữ liệu, phần mềm zBackup ACB và zBackup OBM của zBackup tự động mã hóa và truyền dữ liệu của Bạn về máy chủ của chúng tôi. Trong quá trình thực hiện, phần mềm sẽ thu thập một số thông tin như loại Hệ điều hành, Loại file, Kích thước file,… Chúng tôi tuyệt đối không truy cập vào nội dung dữ liệu của Bạn.

Liên lạc: Thi thoảng hoặc định kỳ, zBackup sẽ liên lạc với Bạn bằng email để thông báo cho Bạn các thông tin liên quan đến dịch vụ như Xác nhận đổi mật khẩu, Báo cáo tình trạng dịch vụ, Thông báo tính năng mới,… Chúng tôi sẽ không liên lạc với Bạn quá mức bình thường và không quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba. Bên cạnh email, chúng tôi cũng có thể liên lạc với Bạn (chỉ nhằm mục đích hỗ trợ) thông qua điện thoại nếu Bạn cung cấp cho chúng tôi.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

zBackup cam kết cung cấp đến Bạn một dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến đơn giản, an toàn và hiệu năng. Tất cả thông tin thu thập chỉ được sử dụng vào mục đích duy nhất là cung cấp dịch vụ đến Bạn và nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ Bạn ngày càng tốt hơn.

Không để lộ thông tin: zBackup sẽ không bán, cho thuê, hoặc để lộ địa chỉ email hoặc các thông tin liên lạc khác của bạn cho bất kì cá nhân và tổ chức nào khác.

Không chứa virus/spyware: Phần mềm zBackup ACB và zBackup OBM của zBackup được thiết kế để sao lưu / phục hồi dữ liệu của bạn và không chứa virus, spyware hoặc các phần mềm gây hại khác.

Không quảng cáo cho bên thứ ba: zBackup không có ý định quảng cáo cho các tổ chức khác trên website, email, hoặc phần mềm của zBackup.

Dữ liệu của bạn được bảo vệ an toàn: Phần mềm zBackup ACB và zBackup OBM của zBackup mã hóa dữ liệu của bạn bằng cơ chế 256-bit AES trước khi truyền về Data Center zBackup. Đồng thời, phần mềm zBackup hỗ trợ cơ chế SSL giúp mã hóa đường truyền Internet nên luôn đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn.

THAY ĐỔI & LIÊN HỆ

Cập nhật hoặc loại bỏ thông tin: Bạn có thể cập nhật hoặc loại bỏ thông tin của Bạn bằng cách gửi yêu cầu về cho chúng tôi qua địa chỉ email support@zbackup.vn.

Các thay đổi với chính sách: zBackup có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, thay đổi hoặc loại bỏ một phần nội dung mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, nếu các quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, zBackup sẽ cố gắng thông báo cho Bạn qua email bạn đã cung cấp hoặc trên trang chủ.

Thông tin liên hệ: Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách quyền riêng tư” này. Nếu Bạn có những thắc mắc liên quan, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email support@zbackup.vn.