Download

Phần mềm zBackup OBM & zBackup ACB v6.29.0.0

Download và cài đặt phần mềm zBackup OBM / zBackup ACB vào máy tính cần sao lưu. zBackup OBM là phần mềm sao lưu mạnh mẽ, hiệu năng dành cho server, hỗ trợ File/Folder, Active Directory, SQL Server, Exchange Server, Oracle, MySQL, VMware, Hyper-V. Trong khi zBackup ACB là tiện ích sao lưu nhỏ gọn dành cho laptop/desktop, với khả năng sao lưu dữ liệu File/Folder, Outlook, Windows Mail.

Download Quick Start Guide for Windows (zBackup Pro)

zBackup for Windows zBackup for Mac OS zBackup for Linux-UNIX

zBackup OBM

zBackup OBM

Download zBackup OBM for Windows
Download zBackup OBM for Mac OS
Download zBackup OBM for Linux - UNIX

zBackup ACB

zBackup ACB

Download zBackup ACB for Windows
Download zBackup ACB for Mac OS

Hướng dẫn ngắn gọn

  1. Download file cài đặt phần mềm zBackup OBM / zBackup ACB từ các link trên.
  2. Cài đặt phần mềm theo các bước hướng dẫn của Installation Wizard.
  3. Chạy phần mềm và đăng nhập với tài khoản được cung cấp.
  4. Tạo Backup set đầu tiên theo hướng dẫn của phần mềm (thiết lập Backup source, Backup schedule, Encrypting key).
  5. Sau đó, dữ liệu được sao lưu tự động theo lịch. Bạn có thể tạo thêm bao nhiêu Backup set tùy nhu cầu.

Một số lưu ý:

  • Một tài khoản có thể sử dụng trên nhiều máy tính (server, desktop, laptop).
  • Một máy tính có thể tạo nhiều Backup set.
  • Các Backup set hoạt động hoàn toàn độc lập nhau.
  • Khóa mã hóa (Encrypting key) không được lưu trữ trên hệ thống zBackup. Do đó, bạn cần lưu giữ (ghi nhớ) Khóa mã hóa cẩn thận để sau này có thể phục hồi dữ liệu.