Hỗ trợ đa ứng dụng. Mã hóa AES

zBackup có các module hỗ trợ giúp bạn dễ dàng sao lưu dữ liệu File Server, Active Directory, SQL Server, Exchange Server, Oracle, MySQL, Lotus, VMware, Hyper-V,… Dữ liệu được bảo mật tuyệt đối bằng mã hóa 256-bit AES theo cơ chế Private key.