6 kinh nghiệm đặt mật khẩu an toàn

Thiết lập mật khẩu

Bạn sử dụng bao nhiêu mật khẩu cho các tài khoản của mình? Chỉ một! Nếu đúng vậy, bạn đang mắc một lỗi căn bản trong nguyên tắc đặt mật khẩu cho tài khoản đăng nhập (đăng nhập HĐH, đăng nhập phần mềm, đăng nhập các tài khoản mạng xã hội,…). Rất khó để bạn có thể đặt mỗi mật khẩu cho một tài khoản. Nhưng việc đặt tất cả tài khoản chung một mật khẩu là điều tối kỵ.

Tham khảo 6 kinh nghiệm sau có thể giúp bạn có được một mật khẩu đảm bảo tính bảo mật cao hơn.

  • KHÔNG NÊN sử dụng những từ/cụm từ thông dụng, dễ đoán như 123, 123456, 1010
  • NÊN sử dụng các ký tự không phải dạng anphabet như ?%!$.
  • KHÔNG NÊN sử dụng các thông tin liên quan đến cá nhân bạn để đặt mật khẩu, chẳng hạn tên, ngày tháng năm sinh của bạn, hay tên con vật nuôi yêu quý của bạn. Những mật khẩu dàng này rất dễ bị đoán ra.
  • NÊN đặt mật khẩu càng dài càng tốt (tất nhiên trong giới hạn số ký tự cho phép nếu ứng dụng có quy định yếu tố này). Mật khẩu càng dài chắc chắn sẽ càng khó đoán với con người. Với các phần mềm dò tìm mật khẩu thì mật khẩu càng dài chắc chắn càng mất nhiều thời gian hơn.
  • KHÔNG NÊN sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau. Bởi khi đó, nếu sơ suất xảy ra gây rò rỉ mật khẩu của tài khoản này dễ dẫn đến gây hại cho các tài khoản khác. Do đó, bạn nên sử dụng nhiều mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau.
  • NÊN sử dụng các công cụ phần mềm Password Management. Những công cụ này sẽ giúp bạn tạo mật khẩu có độ an toàn cao; đồng thời giúp bạn thuận tiện quản lý và sử dụng. Những công cụ được đánh giá cao là KeePass, LastPass, 1Password.